Menu

Vuokraus

Vuokra-aika aukioloaikana 8.00 - 16.30.

timanttiporakone

54.99€ pvä (alv24%)
44.35€ pvä (alv0%)
markkinoilla uusi tulokas.poran max putkenhalaisia 400mm.valovirtakone

Vuokraamme myös poraputket: 30-350mm asti.

Vuokrausehdot

1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin kalusto noudetaan, on ollut sovitusti noudettavissa tai lähetetään vuokralleantajan varastosta, siihen päivään jolloin se palautetaan sinne, mainitut päivät mukaan lukien. Vuokravuorokausi vaihtuu aamulla klo.8.00, jollei muuta ole sopimusta tehtäessä aiemmin sovittu.

2. Vuokralleottajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa opastuksen kaluston käyttöä varten.

Vuokralleottajan tulee käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa annettuja käyttöohjeita.

3. Kaluston kuljetuskustannuksista vastaa vuokralleottaja. Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Kaluston kuljetuskustannuksista ja kuljetusaikaisesta vakuuttamisesta vastaa vuokralleottaja. Vuokralleantajalla on oikeus hankkia ao. tarkoitukseen tarvittavat vakuutukset vuokralleottajan kustannuksella.

4. Vuokralleottaja vastaa koneiden käyttöenergiasta, voiteluaineista, päivittäisestä huollosta ja käyttöhenkilökunnan hankkimisesta, ellei erikseen kirjallisesti toisin ole sovittu.

5. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä, puutteellisesta huollosta tai puhdistuksesta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston senhetkisen uushankinta-arvon. Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.

6. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingosta.

7. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. Mikäli vuokrattu kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on vuokralleottajan tehtävä siitä välittömästi kirjallinen ilmoitus vuokralleantajalle. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, kun vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

8. Vuokralleottajalla ei ole ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta lupaa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle eikä myöskään tämän sopimuksen tarkoittamaa kalustoa tai koneita kolmannen käytettäväksi tai toiselle työmaalle.

9. Vuokra peritään yrityksiltä yleensä työpäiviltä ( 5pv/viikko ).
Yksityishenkilöiltä peritään vuokra kaikilta viikonpäiviltä ( 7pv/viikko ). Kuitenkin seuraavien kalustoryhmien osalta, myös yrityksiltä veloitusperusteena on 7 pv/viikko; timanttiporauskoneet, alipaineistajat, kaikki imurit.

10. Mikäli vuokrattua, normaalisti yksivuorokäyttöön tarkoitettua kalustoa käytetään kaksivuorotyössä, korotetaan sille sovittua vuokraa 65% ja mikäli sitä käytetään 3-vuorotyössä, korotetaan vuokraa 100%:lla. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokrakaluston käyttötarkoituksen ja työvuorojen määrän vuokralleantajalle.

11. Jos 5/pvä/vko veloitettavia vuokrakoneita käytetään viikonloppuisin, on vuokralleottaja velvollinen ilmoittamaan tästä vuokralleantajalle.

12. Vuokrauskohde on toimitettava vuokralleantajalle takaisin puhdistettuna, tai siinä kunnossa, kun se vuokralle otettaessa on . Muutoin vuokralleantajalla on oikeus veloittaa asiakasta puhdistuksesta.

13. Mikäli vuokralleottaja rikkoo sopimuksen ehtoja on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus sekä saada vuokrattu kalusto haltuunsa. Kaikki tässä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

14. Vuokra laskutetaan kahden viikon väliajoin. Maksuehdot per 5 pv netto.

15. Tähän sopimukseen liittyvistä kaikista maksujen viivästymisistä on Vuokralleantajalla oikeus periä lainmukainen viivästyskorko.