Erikoistunut timanttiporaus- ja sahaustarvikkeiden maahantuontiin

TK imat­ra Oy on eri­kois­tu­nut timant­ti­po­raus ja sahaus tar­vik­kei­den maa­han­tuon­tiin ja tuk­ku­myyn­tiin. Meil­lä on timant­ti­po­raus alal­ta 15 vuo­den koke­mus, joten osaam­me vas­ta­ta ammat­ti­lais­ten vaa­ti­miin tar­pei­siin porauk­ses­sa ja sahauksessa.hopea,magneetit,segmentit,poraputket.

TK imatra oy on SEI Marinen virallinen jälleenmyyjä

Saam­me laa­duk­kaat tar­vi­ke- sekä OEM-varao­sat myös mm. seu­raa­viin merk­kei­hin:
Evinrude,Honda,Johnson,Nissan,Omc,Suzuki,Tohatsu,Yamaha            Mercury,Mercruiser

Huo­mioit­han että kaik­ki varao­sat ovat tilaus­ta­va­raa.