Erikoistunut timanttiporaus- ja sahaustarvikkeiden maahantuontiin ja timanttiporauksiin ja sahauksiin

.TK imat­ra Oy on eri­kois­tu­nut timant­ti­po­raus ja sahaus tar­vik­kei­den maa­han­tuon­tiin ja tuk­ku­myyn­tiin. Meil­lä on timant­ti­po­raus alal­ta yli 15 vuo­den koke­mus, joten osaam­me vas­ta­ta ammat­ti­lais­ten vaa­ti­miin tar­pei­siin porauk­ses­sa ja sahauk­ses­sa. Etsim­me jat­ku­vas­ti uusin­ta tek­niik­kaa alal­le ja pyrim­me tuo­maan mark­ki­noil­le entuu­des­taan tuntemattomia,edullisempia tuot­tei­ta. Mik­si vali­ta mei­dät… Me toi­mim­me myös timant­ti­po­raus ja sahaus alal­la ja käy­täm­me myös näi­tä uusia,maahantuomiamme tuot­tei­ta, joten tie­däm­me var­muu­del­la toi­mi­vuu­den ja sove­lu­vuu­den mei­dän olosuhteisiin.timanttiporaus,sahaus,linjasaneeraus

tar­joam­me palveluita,niin yri­tyk­sil­le kuin yksi­tyi­sil­le.

TK imatra oy on SEI Marinen virallinen jälleenmyyjä

Saam­me laa­duk­kaat tar­vi­ke- sekä OEM-varao­sat myös mm. seu­raa­viin merk­kei­hin:
Evinrude,Honda,Johnson,Nissan,Omc,Suzuki,Tohatsu,Yamaha            Mercury,Mercruiser

Huo­mioit­han että kaik­ki varao­sat ovat tilaus­ta­va­raa.